Οι νέοι κανόνες για τη σωστή μείωση των τιμών

Έναρξη Ισχύος 21/04/2023

 

Η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό 35935/2023 (ΦΕΚ Β/2640/21-4-2023), επηρεάζει τις πρακτικές μείωσης τιμής και προσφορών στις εμπορικές επιχειρήσεις. Η απόφαση αυτή συνιστά την εφαρμογή του “Κώδικα Δεοντολογίας περί ανακοινώσεων μείωσης της τιμής”, αντικαθιστώντας παλαιότερη απόφαση του 2014.

 

Ο κώδικας αυτός έχει σκοπό να δημιουργήσει κατευθυντήριες γραμμές για την ορθή επικοινωνία κατά τη διάρκεια προσφορών, εκπτώσεων και προωθητικών ενεργειών. Το κείμενο καθιστά υποχρεωτική την ρητή αναφορά της προγενέστερης τιμής ή της τιμής αναφοράς κατά την ανακοίνωση μείωσης τιμής. Η προγενέστερη τιμή αναφέρεται ως η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος 30 ημέρες πριν τη μείωση.

 

Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις υπόκεινται σε συγκεκριμένους κανόνες, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η προστασία των καταναλωτών:

 

  1. Αναφορά Αρχικής και Τελικής Τιμής: Κατά την προώθηση προϊόντων με έκπτωση, πρέπει πάντα να αναγράφονται η αρχική και η τελική τιμή του προϊόντος. Αυτό εξασφαλίζει τη διαφάνεια και ενημέρωση του καταναλωτή.
  2. Πλειοψηφία των Προϊόντων σε Έκπτωση: Σε περιπτώσεις όπου ανακοινώνεται γενική έκπτωση (π.χ. “Έκπτωση έως -50%”), η πλειοψηφία των προϊόντων που προσφέρονται θα πρέπει να έχουν τη δηλωθείσα έκπτωση, αποφεύγοντας έτσι παραπλανητικές πρακτικές.
  3. Χρονική Διάσταση της Τιμής Αναφοράς: Η τιμή αναφοράς για τις εκπτώσεις πρέπει να είναι η χαμηλότερη των τελευταίων 30 ημερών. Μετά την παρέλευση αυτής της περιόδου, η εκπτωτική τιμή θεωρείται μόνιμη. Επανακαθορίζεται μόνο αν υπάρξει νέα έκπτωση πάνω στη νέα αρχική τιμή.

 

Η απόφαση αυτή ενσωματώνει την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την παροχή χρήσιμων συμβουλών για τις επιχειρήσεις σχετικά με τον ορθό τρόπο επικοινωνίας και την εμπιστοσύνη μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών κατά την πώληση αγαθών σε περιόδους εκπτώσεων.

 

Συνέπειες μη τήρησης του κανονισμού:

 

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η παράβαση των κανονισμών μπορεί να επιφέρει κυρώσεις από τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, με πρόστιμο έως 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών. Αν υπάρξει υποτροπή εντός 5 ετών, το πρόστιμο διπλασιάζεται. Για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, προβλέπεται σύσταση ή πρόστιμο από 5.000 ευρώ έως 1.500.000 ευρώ, με διπλασιασμό σε περίπτωση υποτροπής εντός 5 ετών.

 

Οι επιχειρηματίες καλούνται να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του νέου Κώδικα Δεοντολογίας και να προσαρμόσουν τις πρακτικές τους, προκειμένου να συμμορφωθούν προς τις νέες ρυθμίσεις και να αποφύγουν ενδεχόμενες κυρώσεις. Η εφαρμογή αυτών των κανόνων συμβάλλει στη δημιουργία υγιούς εμπορικού περιβάλλοντος και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών.

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.taxheaven.gr/circulars/43243/35935-13-4-2023


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *